Pátráte po tom, |\ Trying to find out,
                o co se tu jedná?   |-\ what is going on here?
          Ocitli jste se na této stránce, |--\ You landed on this page,
             protože jste zvídavý tvor. |---\ as you are curios human being.
             Patrně jste dostali email, |----\ Most probably you have received an email,
                  který byl vyslán |-----\ that has been sent out thru us,
         přes naši službu Emailkampane.cz, /|------\ the email service provider Emailcampaings.eu,
            Proklikli jste část odkazu / |-------\ You clicked on the part of the link
              na trackovací doménu. /| |--------\ that took you to our tracking domain.
            Ta zajišťuje statistiky /-| |---------\ This domains secures statistics
        u jednotlivých odkazů v emailu. /--| |----------\ for each and every link in the email body.
           Nebojte se, jsme to my. /---| |-----------\ No worries, this is us.
         S námi můžete směle vplout /----| |------------\ You may stay cool and sail right into
          do vod email marketingu /_____| |-----O-------\ the email marketing waters with us.
     Naši zákazníci přes nás posílají /    |____/ \____|___-\ Our customers are sending out millions of email
    miliony emailů denně do celého světa \------------------------| | each day into the whole world, using our service.
        a my se na oplátku staráme, \            |  And we are taking care of the smooth run
 aby všechno šlo hladce a právně správně. ----------------------------- and spam and laws obligations in return.

   d[ o_o ]b
   Emailkampane.cz :::: Emailcampaigns.eu